Başvuru Şartları

BAŞVURU ŞARTLARI

-T.C Vatandaşı olması.

-2023 ÖSYM sınavını kazanmış olanlar ve kazandığı Fakülte/Yüksekokul kayıt yaptırmış olması.

-Öğrencilerin velisi (anne, baba veya vasi) ve kendisinin Nizip’te ikamet ediyor olması.

-Devlet Üniversitelerinin Lisans, Ön Lisans programını kazananlar.

-Yurt içi veya KKTC Vakıf/Özel Üniversitelerinden %100 burslu olarak kazananlar.

-Milli Savunma Üniversitesi ve Polis Meslek Yüksekokulunu kazananlar.

İSTENİLEN BELGELER

– Üniversite Okul Kayıt Belgesi ve Üniversite Öğrenci Belgesi (Barkodlu PDF dosyası)

– ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi (Okul ve Bölümü Belirten Barkodlu PDF dosyası).

–  Öğrenci Aile Nüfus tablosu (Nüfus Kayıt Örneği Tipi – Nüfus Aile Tablosu Barkodlu PDF)

–  Öğrenci Velisi NVİ Yerleşim Yeri İkametgâh Belgesi (Barkodlu PDF dosyası)

Not: Yüklenecek belgeler, E-Devlet ya da ÖSYM’nin sisteminden alınmış ve barkotlu belge olmalıdır. Barkodsuz belgeler ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 BAŞVURU KABUL EDİLMEYECEK DURUMLAR

-Açık Öğretime kayıt yaptıran / okuyanlar.

-Uzaktan öğretime kayıt yaptıran / okuyanlar. (Örgün Eğitim olup, Deprem Bölgesinde deprem dolayısı ile uzaktan eğitim veren Üniversiteler hariç)

-Yurt Dışında Vakıf/Özel Üniversitelerine yaptıran / okuyanlar (KKTC Hariç).

-Yüksek Lisans Doktora öğrencileri.

-T.C. Vatandaşı olmayan Yabancı uyruklu öğrenciler.

-Yurt İçi Vakıf/Özel Üniversitelerinden %100 altında burslu kayıt yaptıran / okuyanlar.

-Barkotlu öğrenci belgesi/kayıt belgesi ibraz edemeyenler.

Son Başvuru tarihi : 31/10/2023